Proces zgrzewania kołków.

Zgrzewanie kołków umożliwia przypawanie trzpieni metalowych elementów złącznych, takich jak kołki do zgrzewania i kołki gwintowane, do innego przedmiotu metalowego (np. profil miedziany)za pomocą łuku z prędkością błyskawicy. Między końcem kołka a powierzchnią przedmiotu obrabianego powstaje łuk, który topi obie części. Kołek jest następnie wykuwany w stopionej kałuży. Materiał krzepnie, a kołek jest spawany. Spoina jest jednolita i całkowicie wtopiona w kołnierz. Ponieważ cała powierzchnia kołka spawalniczego jest połączona z przedmiotem obrabianym, powstałe połączenie spawane jest mocniejsze niż kołek lub materiał macierzysty.

Ponieważ w blasze nie są wycinane żadne otwory, obrabiany przedmiot nie jest osłabiony, a problemy z korozją są zminimalizowane. Podczas zgrzewania kołka dostęp jest wymagany tylko z jednej strony, co oznacza, że manipulacja komponentem jest znacznie ułatwiona, zwłaszcza w zakresie wykonania połączenia uziemiającego. Projektowanie przyrządów dzięki tej metodzie spawania jest znacznie łatwiejsze.

Ta absolutnie szczelna, bezotworowa i dekoracyjna technika łączenia stosowana jest w wielu przedmiotach codziennego użytku i ułatwia ich manipulację. Czy to ekspresy do kawy, garnki, żelazka, parowary, a nawet pojazdy i dachy – wiele rzeczy byłoby niemożliwych bez zgrzewania kołków.

Zgrzewanie kołków.

Zgrzewanie kołków to kompletny, jednoetapowy system mocowania, wykorzystujący łączniki zwane kołkami do przyspawania. Kołki zgrzewane są dostępne w różnych konstrukcjach, gwintowanych, niegwintowanych, gwintowanych itp., w rozmiarach i kształtach do szerokiego zakresu zastosowań.

Kołek spawalniczy może być natychmiast połączony na końcach z metalowym elementem obrabianym w celu uzyskania trwałego połączenia o wysokiej jakości i wysokiej wytrzymałości.

Metal nieszlachetny i przyspawany łącznik nie muszą być tym samym materiałem. Na przykład te kombinacje mogą być ze sobą zespawane – mosiądz z miedzią, mosiądz ze stalą, miedź ze stalą i podobne kombinacje.

Zgrzewanie kołków jest tańsze niż inne metody mocowania i może być stosowane w miejscach, które nie pozwalają na użycie innych elementów złącznych. Kołki spawalnicze mogą być instalowane przez jednego człowieka, pracującego po jednej stronie przedmiotu, w mniej niż sekundę.

Istnieje wiele powodów, dla których proces zgrzewania kołków jest lepszy od innych systemów mocowania.

Kołek spawalniczy może być natychmiast połączony na końcach z metalowym elementem obrabianym w celu uzyskania trwałego połączenia o wysokiej jakości i wysokiej wytrzymałości.

Metal nieszlachetny i przyspawany łącznik nie muszą być tym samym materiałem. Na przykład te kombinacje mogą być ze sobą zespawane – mosiądz z miedzią, mosiądz ze stalą, miedź ze stalą i podobne kombinacje.

Zgrzewanie kołków jest tańsze niż inne metody mocowania i może być stosowane w miejscach, które nie pozwalają na użycie innych elementów złącznych. Kołki spawalnicze mogą być instalowane przez jednego człowieka, pracującego po jednej stronie przedmiotu, w mniej niż sekundę.

Istnieje wiele powodów, dla których proces zgrzewania kołków jest lepszy od innych systemów mocowania.

Proces zgrzewania kołków kondensatorowych.

Spawanie kołków kondensatorowych jest zwykle stosowane do spawania elementów złącznych o mniejszych średnicach do cienkich metali nieszlachetnych.

Ponieważ cały cykl spawania jest zakończony w milisekundach, spoiny można wykonywać bez wyraźnych zniekształceń, przepaleń lub przebarwień na odwrotnej stronie. Dopóki jeden koniec łącznika jest przeznaczony do sprzętu do zgrzewania płyt CD, kołki CD można wytwarzać w prawie dowolnym kształcie.