O ściance pop up

Czym jest ścianka pop up?

Ze ścianką pop up (znaną także pod nieco szerszym pojęciem „ścianka reklamowa”) stykamy się dziś niezwykle często. W telewizji, gdy wyświetlane są przemówienia i wywiady z politykami, rzecznikami, aktywistami czy ludźmi kultury, omawiany produkt pełni często funkcję tła. Podczas wystaw, konferencji prasowych, targów, konwentów oraz niezliczonej liczby podobnych wydarzeń, mamy okazję zobaczyć ją na żywo. Jak prezentuje się omawiany system reklamy?

Tło na pierwszym planie

Ścianka reklamowa to reklama w postaci panelu graficznego zamontowanego na dużym stelażu o orientacji poziomej, służąca często jako tło przy wystąpieniach. Zazwyczaj ma ona kształt łuku, istnieją jednak także proste wersje ścianki. Stelaż, składający się z aluminiowych listew, musi zostać złożony przed nałożeniem na niego grafiki. Niejednokrotnie dodawane są do niego kółka ułatwiające transport, oraz walizka, do której wkładamy złożoną konstrukcję, lub nóżki pomocne w utrzymaniu stabilności. Innym produktem powszechnie dodawanym do ścianki jest minimalistyczna ambona z umieszczoną na niej grafiką, za którą stanąć może na przykład przedstawiciel firmy. Grafika zostaje często zalaminowana w celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Ze względu na rozmiar, omawiany system reklamy nie może pozostać niezauważony przez potencjalnych odbiorców. Wywołuje wrażenie profesjonalizmu i elegancji oraz łatwo zapada w pamięć. Dzięki obecności na ewentualnych zdjęciach lub nagraniach, pomaga promować produkt, organizację lub ideę, także za pośrednictwem mediów. Jej koszt wynosi około 1000 zł. Omawiany system reklamy występuje również w innych formach, różniących się między innymi rozmiarem i widocznością stelażu. Podobnym obiektem, umieszczanym często w sąsiedztwie ścianki, jest roll up – stojak reklamowy zawierający grafikę. Od ścianki reklamowej różni się znacznie mniejszym rozmiarem, orientacją pionową oraz niższą ceną. Jest także łatwiejszy w transporcie.