Piękna i czysta

Wśród imion mających swoje korzenie w języku łacińskim stosunkowo popularna jest Liliana. Innym wariantem pisowni tego imienia jest Lilianna. Imię to pochodzi pod słowa lilium. Oznacza on piękną, czystą kobietę, białą jak lilii kwiat. Kobieta o tym imieniu przejawia cechy introwertyczki. Nie umie pokazać czułości oraz miłości, którymi darzy swoich bliskich. Liliana posiada dwoistą naturę. Nie straszne jej porażki. Chętnie podejmuje się ryzykownych wyzwań oraz działań. Nie potrafi dotrzymywać słowa chociaż z natury jest dobrze zorganizowana oraz obowiązkowa.

 

Po osiągnięciu władzy potrafi wykorzystywać ludzi. Kreatywność jest u niej wypierana przez inteligencję. Nie potrafi zjednać sobie sympatii otoczenia. Zadziera głowę w towarzystwie oraz powiewa od niej chłodem. Jest to kobieta, która ogromnie potrzebuje ciepła oraz bliskości drugiej osoby. Jednak często spycha swoje uczucia na drugi plan. W jej sposobie bycia dominuje wszech obecny chłód. Dba o dobra materialne. Trzyma się raczej na uboczu. Jest zamknięta w sobie. Nie potrafi otworzyć się przed bliskimi oraz nazwać i opisać swoich uczuć.