W jaki sposób BIM wspiera zrównoważony rozwój

Zanim przejdziemy do tego jak obecnie wygląda praca projektanta, zastanówmy się czemu zawdzięczamy właśnie taki jej obraz, powielany w produkcjach filmowych.

Szerokie stosowanie desek kreślarskich przypada na czasy pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, czyli od XIX do połowy XX wieku. Są to czasy formowania się profesji projektantów, definiowania zawodu architekta, konstruktora, inżyniera instalacji sanitarnych, kosztorysanta oraz standaryzacji metod opracowania dokumentacji projektowej. W 1834 zostaje powołana do życia RIBA (Królewski Instytut Architektów Brytyjskich). w 1857 AIA (American Institute of Architecture), a w następnych latach kolejne organizacje branżowe, które odegrają ważna rolę w profesjonalizacji projektowania budowlanego.

modele BIM

Są to też czasy wielu projektów przemysłowych, które stawiają nowe wymagania dla tworzenia i obiegu informacji w procesie budowlanym. W połowie XIX wieku pojawiają się wynalazki umożliwiające masowe powielanie rysunków budowlanych.

Do najbardziej znanych wynalazków tego okresu należy Sketchpad opracowany w 1963, narzędzie umożliwiło rysowanie na ekranie komputera za pomocą pióra świetlnego. Pierwszy program, który odniósł komercyjny sukces był opublikowany w 1963 przez Patrick J. Hanrattiegowe współpracy z IBM, DAC (Design Automated by Computer). Programem CAD który odniósł największy sukces rynkowy był opublikowany po raz pierwszy w 1982 roku AutoCad. Był to też pierwszy program CAD napisany do pracy na komputerach PC, a nie jak wcześniejsze na komputerach typu mainframe.

Jednocześnie filozofia pracy projektanta pozostała w dużej mierze niezmieniona, musiał on najpierw wyobrazić sobie budynek, który ma zaprojektować i na tej podstawie wykreślić jego rzuty elewacji i przekroje oraz dokonać wszystkich niezbędnych obliczeń. Programy CAD znacznie usprawniły proces produkcji dokumentacji budowlanej, ale nie dawał zbyt wiele w kwestii poprawy jakości i dokładności projektowania, gdyż projektant ciągle musiał opierać się na swojej wyobraźni aby alkalizować projekt..

modele BIM

BIM

Dla rozwiązania tego właśnie problemu pojawiała się koncepcja przeniesienia całego budynku z wyobraźni projektanta na dysk komputera, czyli BIM. Koncepcja ta zakłada stworzenie cyfrowego bliźniaka projektowanego budynku, który będzie posiadał tą samą geometrię oraz wszystkie cechy fizyczne i funkcjonalne. Rysunki stanowiące dokumentację projektu mają być generowane automatycznie przez komputer na podstawie tego modelu BIM budynku.

Koncepcje modelowania informacji o budynku BIM pomagają projektować i wizualizować budynki, które są znacznie bardziej energooszczędne, zużywają mniej wody i mają lepszą jakość powietrza. Pozwala architektom i budowniczym definiować nie tylko architekturę, konstrukcje i projekty wnętrz, ale także przyszłe zachowanie budynków. Technologia BIM pozwala nam zbierać informacje z każdej z trzech głównych faz życia budynku i tworzyć tzw. projekty.